Hulp organiseren met gebruik van de Netwerkcirkel

Om de juiste hulp op de juiste wijze te organiseren voor jezelf is het belangrijk om te weten wie er in je netwerk zitten en wie je voor welke ondersteuning zou kunnen vragen.

Wie zitten er in je netwerk en wat kunnen deze personen voor jouw betekenen op welk moment.

Je netwerk in kaart brengen kun je op een makkelijke manier doen:

Schrijf de namen op van mensen met wie je afgelopen week contact hebt gehad (Gebruik hiervoor het onderstaande sjabloon.

Vul je namenlijst aan met namen van mensen met wie je afgelopen jaar contact hebt gehad.

Hierbeneden zie je een voorbeeld hoe je deze lijst kunt invullen.

Verdeel vervolgens de namen die je hebt genoteerd over de categorieën:

  • Familie

  • Lotgenoten

  • Professionals

  • Samenleving

maak 4 kolommen en vul in iedere kolom de naam in van een persoon in je netwerk, dit noemen we je netwerkkaart

Zet de namen uit de netwerkkaart nu in onderstaande cirkel op de plek waar ze volgens jou horen.

Jij staat in het midden en vanuit het midden vul je de namen in gezien vanuit jou, hoe ver af  en hoe dichtbij staan ze .

Je hebt nu een overzicht van jouw netwerk in kaart gebracht.

Je kunt zien wie je kent en wie je zou kunnen benaderen voor hulp en ondersteuning.